Propozycja zmian w Ustawie dotyczącej minimalnego wynagrodzenia za pracę w ochronie zdrowia

Pracownicy ochrony zdrowia pamiętają zapewne Rozporządzenie Rady Ministrów, w którym to ustalone zostały minimalne stawki wynagrodzenia za ich pracę. Już wówczas wprowadzone współczynniki pracy budziły wiele kontrowersji.

Forum Związków Zawodowych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników ochrony zdrowia wystosowało stosowne pismo skierowane do Ministra Zdrowia.

Treść pisma tutaj…