Wielkanoc 2024

W imieniu swoim i Zarządu Regionu Dolnośląskiego NSZZ „Solidarność”-80 z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim członkom Związku ich rodzinom, przyjaciołom oraz wszystkim najbliższym dużo spokoju i pogody ducha.
W czasach, gdzie zachwiane zostało bezpieczeństwo oraz światowy pokój warto wierzyć w ludzką dobroć. Wielkanoc jest bowiem czasem przełomu , dlatego pragniemy życzyć wszystkim członkom Związku i sympatykom dużo sił , aby stawiać czoła problemom oraz przeciwnościom losu. Znajdźmy w sobie empatię do tych, którzy mają w tym czasie najtrudniej , aby każdy mógł przyczynić się do budowania lepszego jutra.
Życzę, aby te Święta były pełne optymizmu i harmonii w sercu.

Marian Radoła
Przewodniczący
Zarządu Regionu Dolnośląskiego
NSZZ”Solidarność”-80