Nowe Prawo Oświatowe

W Dzienniku Ustaw z 22 maja 2020r ukazał się jednolity tekst Prawa oświatowego.

Z dokumentem tym, w którym uwzględnione zostały wszelkie dotychczasowe zmiany, można zapoznać się w zakładce „Prawo”