Historia

Powstanie NSZZ „Solidarność”-80

Podpisanie Porozumienia Szczecińskiego ( 30 sierpnia 1980r.) oraz Porozumienia Gdańskiego (31 sierpnia 1980r.) dały początek powstania niezależnego ruchu związkowego o nazwie NSZZ ,,Solidarność”. Porozumienia tzw. „okrągłego stołu” w 1989 roku, które wypaczyły ideę „Solidarności”, spowodowały umieszczenie przy nazwie naszego związku liczebnika 80 symbolizującego protest społeczny z sierpnia 1980 roku.
(więcej informacji na ten temat można przeczytać na stronie Zarządu Krajowego NSZZ „Solidarność”-80)

NSZZ ”Solidarność”-80 jest związkiem zawodowym o zasięgu ogólnopolskim, skupiającym w swoich szeregach pracowników różnych branż. Posiada strukturę terytorialno – branżową. NSZZ ”Solidarność”-80 jest członkiem założycielem jednej z trzech reprezentatywnych central związkowych – FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH.

Utworzenie Regionu Dolnośląskiego

Działacze związkowi z Dolnego Śląska nie akceptujący układu z Magdalenki rozpoczęli tworzenie struktur NSZZ”Solidarność”-80.

W 2007 roku pierwsze komisje zakładowe NSZZ”Solidarność”-80 z województwa dolnośląskiego rejestrują się w Regionie Śląskim w Katowicach.