Posiedzenie Zarządu Regionu Dolnośląskiego NSZZ”Solidarność”-80.

W dniu 16 lutego 2024 r. we Wrocławiu w siedzibie Regionu Dolnośląskiego odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Dolnośląskiego NSZZ”Solidarność”-80. Obecnych na posiedzeniu
było 21 członków Zarządu Regionu, co stanowiło quorum.
W pierwszej kolejności omówiono sprawy organizacyjno – porządkowe.
Główne tematy posiedzenia:

  • podsumowanie działalności Regionu Dolnośląskiego i stan finansów wg stanu na dzień 31.12.2023 r. – podjęcie uchwały o rozliczeniu preliminarza za 2023 rok,
  • podjęcie uchwały o przyjęciu preliminarza wydatków na 2024 rok,
  • podjęcie uchwały o o sprawozdawczo – wyborczym Zjeździe Delegatów Regionu Dolnośląskiego NSZZ”Solidarność”-80,
  • omówienie projektu szkoleniowego „Młodzi związkowcy jutra” – 26.04.2024 r.,
  • omówienie zasad przydziału rabatowych kart paliwowych,
  • omówienie działalności Regionalnej Komisji Rewizyjnej,
  • informacja o wyborze delegatów do Krajowej Komisji NSZZ”Solidarność”-80,
  • omówienie korzyści z benefitów pracowniczych.