Dane

NSZZ „Solidarność”-80 wchodzi w skład Forum Związków Zawodowych, a tym samym jest organizacją  reprezentatywną w rozumieniu Ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego oraz Kodeksu Pracy.  (dokument-poświadczenie tutaj…) 

Siedziba:
ul. Worcella  25 / 27
50-448 Wrocław 

tel./fax
71 377 2830
603 928 887

e-mail
 
s80.dolnyslask@o2.pl

REGON   020974755

NIP  899  267 1597

Rachunek  Bankowy nr
86 1940 1076 3125 6425 0000 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A. W-w