Organizacja stacjonarnej ochrony zdrowia województwa lubelskiego na obecnym etapie epidemii COVID-19.

Aktualne najważniejsze problemy leczenia i profilaktyki COVID-19.

Oto temat stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego woj. Lubelskiego z dnia 28 stycznia br., którego pełna treść dostępna jest tutaj…