Notatka Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Notatka
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego
17 lutego 2021 r., godz. 10.30 poprzez komunikator internetowy ZOOM Cloud Meeting.

Problematyce funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w okresie pandemii koronawirusa poświęcone było posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący WRDS WD Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Ponadto członkowie Rady przyjęli uchwałę w sprawie regulaminu WRDS WD i Biura WRDS WD, w których zostały dokonane zmiany dotyczące systemu organizacji spotkań on-line w związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19 oraz dostosowujący regulamin do nowelizacji ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego z 2018 r.

Informację nt. organizacji przebiegu szczepień covidowych przedstawił Marek Moszczyński, przewodniczący Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej, podczas posiedzenia którego zaproszeni goście – epidemiolodzy, dyrektorzy szpitali i urzędnicy przekazali dane, ocenę organizacji i problemy związane z systemem szczepień. Z informacji tych wynika jednoznacznie, że akcja szczepień na Dolnym Śląsku została przygotowana logistyczne
i organizacyjnie, natomiast nie ma wystarczającej ilości szczepionek. Wicewojewoda Bogusław Szpytma poinformował, że informację o ilości szczepionek przeznaczonych na województwo dolnośląskie wojewoda otrzymuje z dnia na dzień. Wicewojewoda przedstawił także dane statystyczne dotyczące liczby zgonów niezwiązanych z COVID-19. Poinformował, że w Polsce I fala epidemii przypadła dopiero na wrzesień 2020, a szczyt zachorowań nastąpił po 15 listopada, kiedy notowano 27 tys. zakażeń dziennie. W porównaniu rok do roku (listopad) liczba zgonów wzrosła o 90 proc., z czego 70 proc. z nich była bezpośrednio związana z zachorowaniem na koronawirusa. W trakcie dyskusji, uczestnicy spotkania zwracali uwagę, iż jedną z przyczyn wysokiej śmiertelności jest ograniczenie dostępu pacjentów do ambulatoryjnej opieki medycznej. Część lekarzy POZ przyjmuje zdalnie, co może mieć wpływ na zbyt późne postawienie odpowiedniej diagnozy.

Adam Maciejczyk, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego przedstawił bieżący stan inwestycji – budowy DCO oraz źródła jej finansowania. Poinformował także o spadku liczby pacjentów onkologicznych w związku z obawą przed zakażeniem koronawirusem. Przykładowo w programie pilotażu onkologicznego dziennie do DCO zgłaszało się od 150 do 200 pacjentów, natomiast z innych szpitali na Dolnym Śląsku (16 jednostek) – ok. 250. Obecnie z innych szpitali tych dziennych zgłoszeń jest ok. 40. Dramatycznie zatem rośnie kolejka do przyjęć do DCO. Śmiertelność z powodu nowotworów niestety wzrośnie, gdyż pacjenci, którzy zrezygnowali z leczenia z powodu obawy przed koronawirusem, zgłoszą się w bardziej zaawansowanym stadium choroby. Dyrektor Maciejczyk dodał, że obecnie przyczynami największej liczby zgonów w Polsce są: zawały, udary, COVID-19, a na 5. miejscu jest już rak płuc.

Notatkę sporządziła:
Aldona Andrulewicz
Sekretarz WRDS WD