Koleżanki i Koledzy!

Epidemia koronawirusa sprawiła, że 2020 rok był szczególny. Rozpoczęliśmy kolejny rok, w którym w dalszym ciągu obowiązują różne ograniczenia związane z pandemią COVID-19. Dziś wiemy, że pandemia wstrząsnęła gospodarką, zagroziła stabilności zatrudnienia.

W tym trudnym czasie musimy uświadamiać i przypominać pracodawcom że pominięcie konsultacji ze związkami zawodowymi będzie pogwałceniem prawa pracy. Pandemia nie zwalnia pracodawców z tego obowiązku.

Przesyłajcie do nas wszelkie informacje na temat tego jak działacie w tym trudnym dla wszystkich okresie.