Obchody Jubileuszu 30-lecia NSZZ „Solidarność”-80 – pierwsze informacje

W tym roku obchodzimy Jubileusz 30-lecia NSZZ „Solidarność”-80. Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć jak będą przebiegały uroczystości. Dzisiaj przekazujemy pierwszą informację: z kancelarii Prezydenta RP otrzymaliśmy pismo informujące o udzieleniu Patronatu Narodowego na uroczystości związane z naszym Jubileuszem. Treść pisma tutaj …