OPINIA PRAWNA w sprawie możliwości jednostronnego nakazania pracownikowi przez pracodawcę skorzystania z urlopu w wyznaczonym przez siebie terminie

Z treścią opinii można zapozna się tutaj…