Pismo skierowane do Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

Komisja Krajowa skierowała pismo do Ministra Zdrowia, gdyż nie wszyscy pracownicy mający bezpośredni udział w opiece nad pacjentami zostali ujęci w ww. rozporządzeniu.

Treść pisma tutaj..