Autor: Marian Radoła

Wielkanoc 2024

W imieniu swoim i Zarządu Regionu Dolnośląskiego NSZZ „Solidarność”-80 z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim członkom Związku ich rodzinom, przyjaciołom oraz wszystkim najbliższym dużo spokoju i pogody ducha.W czasach, gdzie zachwiane zostało...

Posiedzenie Komisji Krajowej

W dniu 13 marca w Warszawie w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ”Solidarność”-80 odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej Region Dolnośląski reprezentowali:Marian Radoła – przewodniczący i Wiesław Lesiewicz – wiceprzewodniczący. W pierwszej kolejności omówiono sprawy organizacyjno –...

Posiedzenie Zarządu Regionu Dolnośląskiego NSZZ”Solidarność”-80.

W dniu 16 lutego 2024 r. we Wrocławiu w siedzibie Regionu Dolnośląskiego odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Dolnośląskiego NSZZ”Solidarność”-80. Obecnych na posiedzeniubyło 21 członków Zarządu Regionu, co stanowiło quorum.W pierwszej kolejności omówiono sprawy organizacyjno...