XXXI Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ”Solidarność”-80

W dniach 18-20.05.2018r. odbył się XXXI Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ”Solidarność”-80, który miał miejsce w mazurskiej miejscowości Szeligi k/Ełku (nad jeziorem Selment Wielki).

Region Dolnośląski reprezentowali przewodniczący Regionu Marian Radoła oraz Wiesław Lesiewicz i Maciej Zielony. Z przykrością musimy poinformować iż nasza koleżanka Gabriela Żelazna Delegat na XXXI Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów nie mogła uczestniczyć w tak bardzo ważnym dla związku wydarzeniu z przyczyn leżących po stronie pracodawcy tj. Diagnostyka Sp. z o.o. Kraków, który to nie wyraził zgody na zwolnienie jej z obowiązku świadczenia pracy. Mamy uzasadnioną nadzieję, że takie wydarzenie nigdy więcej się nie powtórzy!

W trakcie obrad Zjazd Delegatów przekształcił się w Sprawozdawczo – Wyborczy. Istotnymi punktami zjazdu, które należy wymienić były:

1. przyjęcie sprawozdań:

  • Przewodniczącego KK z działalności Komisji Krajowej za rok 2017,
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej za rok 2017

Po dyskusji nad sprawozdaniami udzielono absolutorium Komisji Krajowej za okres sprawozdawczy oraz podjęto stosowne Uchwały.

2. głosowanie uzupełniające skład Komisji Krajowej.

Na powstałe z przyczyn losowych 2 wolne miejsca w KK wybrano Kol. Pawła Wiśniewskiego oraz kol. Piotra Figura.

3. głosowanie nad projektem nowego odznaczenia związkowego

Marian Radoła, przewodniczący naszego regionu,  przedstawił Delegatom projekt nowego odznaczenia związkowego,  który po gorącej dyskusji został zaakceptowany. Komisja Krajowa została zobligowana przez uczestników zjazdu do opracowania regulaminu przyznawania odznaczenia oraz wyboru kapituły.