Posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Kolejarzy NSZZ „Solidarność”-80

24.05.2018 r., w siedzibie Krajowego Sekretariatu Kolejarzy, w Warszawie przy ul. Targowej 74, odbyło się posiedzenie Rady KSK NSZZ ”Solidarność”-80. Obradom przewodniczył Ryszard Wrzaszcz.

W trakcie obrad dokonano zmiany w składzie Prezydium Rady KSK. Wybrano nowego wiceprzewodniczącego, którym został przedstawiciel Regionu Dolnośląskiego: Wojciech Białas. Podjęto Uchwałę upoważniającą Wojciecha Białasa do reprezentowania Sekretariatu w PKP CARGO S.A.

W kolejnych punktach obrad omówiono m. in.:

  • podwyżki w PLK S.A. /Polskie Linie Kolejowe/,
  • zmiany w Zarządzie i podwyżki w PKP CARGO S.A.
  • zakończenie sporu zbiorowego w PR / Przewozy Regionalne/,
  • sytuację finansową i wystąpienie o podwyżki wynagrodzeń w IC S.A.

Uczestnicy posiedzenia podjęli Uchwałę o przyjęciu Organizacji Zakładowej Nr 17 /Region Dolnośląski/ w skład Krajowego Sekretariatu Kolejarzy. Natomiast Rada wstrzymała się z podjęciem decyzji dotyczącej przyjęcia Organizacji Międzyzakładowej Nr 276 /Region Śląski/, do czasu wyjaśnienia zastrzeżeń formalnych.