XXX Sprawozdawczo – Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów

W dniach 26 – 28 maja w Spale odbył się XXX Sprawozdawczo – Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów. Nasz region reprezentowany był przez: Mariana Radołę, Gabrielę Żelazną, Wiesława Lesiewicza i Jana Cieślarczyka zastępującego wybranego na zjeździe Antoniego Bludnika, który ze względów rodzinnych musiał zrezygnować z wyjazdu. Na Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” – 80 wybrano ponownie Marka Mnicha. Lista osób które weszły w skład Komisji Krajowej znajduje się na stronie KK.

Niestety naszej delegacji nie udało się zrealizować uchwały podjętej przez Regionalny Zjazd Delegatów dot. zgłoszenia propozycji zmian zasad wybierania przedstawicieli na Krajowy Zjazd Delegatów oraz do Komisji Krajowej. Nasza delegacja przygotowała ok. 12 minutową prezentację, której celem było uzasadnienie zgłaszanego przez nas wniosku. Niestety uczestnicy zjazdu nie wyrazili zgody na wprowadzenie do porządku obrad naszej prezentacji. Również w trakcie obrad nie dano nam szansy na uzasadnienie zgłoszonego wniosku dot. zmiany zasad wyboru członków KK (nie udzielono nam głosu), co skutkowało tym, że większość uczestników zjazdu nie poparła naszego wniosku. Nasi reprezentanci podjęli decyzję, że przygotowana prezentacja zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej. Ze względu na konieczność uzupełnienia tej prezentacji o komentarz prelegenta zostanie ona zamieszczona na naszej stronie z niewielkim opóźnieniem.