Dzień Hutnika / Koksownika

Z okazji Waszego święta składamy Wam życzenia pomyślności, realizacji planów osobistych jak i zawodowych.

Niech atmosfera radości i życzliwości towarzyszy Wam nie tylko w dniu Waszego święta.

Przewodniczący wraz z Zarządem
NSZZ „Solidarność” – 80
Regionu Dolnośląskiego