Ważne informacje dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Otrzymaliśmy , za pośrednictwem Komisji Krajowej, informacje z ZUS dotyczące wsparcia realizowanego w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br.
Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

  1. Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020
  2. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)
  3. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych
    4.Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek: (zamieszczamy obok nazwy poszczególne druki wniosków wraz z instrukcjami )

RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek, (pobierz tutaj…)
RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający), (pobierz tutaj…)
RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność, (pobierz tutaj… )
RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej. (pobierz tutaj…)