Uroczystość Jubileuszu 25-lecia NSZZ „Solidarność”– 80

Obchody rocznicowe 9 grudnia br. we Wrocławiu rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Św. Maurycego, skąd uczestnicy: zaproszeni goście oraz związkowcy udali się do Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Uroczystą Akademię „Ruch związkowy w Polsce i rola NSZZ „Solidarność: – 80 w przemianach społeczno – ustrojowych”, nad którą honorowy patronat objął Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, rozpoczęto od wprowadzenia sztandarów. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków Związku, a także pamięć ofiar tragedii, jaka miała miejsce w kopalni miedzi Rudna w Polkowicach. Gości przywitał Przewodniczący Regionu Dolnośląskiego NSZZ „Solidarność” – 80 Marian Radoła. Po powitaniu głos zabrali goście, m. in. Damian Mrozek – przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego, Krzysztof Kisielewski – Przewodniczący FZZ woj. Dolnośląskiego, czy też Marek Mnich – Przewodniczący Komisji Krajowej. Rys historyczny naszego związku przedstawił Wojciech Osman. Po przemówieniach gości wręczone zostały okolicznościowe medale oraz odznaczenia związkowe. Nieobecni goście wysłali do nas listy gratulacyjne z którymi można się zapoznać tutaj. Relacja fotograficzna do obejrzenia w Galerii.