„Przedstawiciele pracowników i skuteczny nadzór w obszarze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”

W dniach 13-14 grudnia br. w Krakowie odbyły się warsztaty „Przedstawiciele pracowników i skuteczny nadzór w obszarze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”, których organizatorem był European Trade Union Institute (ETUI – niezależny ośrodek badawczo-szkoleniowy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych).

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci: Belgii, Bułgarii, Holandii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Malty, Szwecji i oczywiście Polski. Forum Związków Zawodowych reprezentowała Gabriela Żelazna z NSZZ „Solidarność”-80 Region Dolnośląski. Podczas spotkania uczestnicy wymieniali się informacjami na temat systemów zarządzania BHP funkcjonującymi w ich krajach. Próbowali zdefiniować najistotniejsze elementy mające wpływ na partycypację pracowników w obszarze BHP. Okazało się, że z problemami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy w różnym stopniu borykają się wszystkie kraje. Należy mieć nadzieję, że taka wymiana doświadczeń, informacji każdemu z uczestników krakowskiego spotkania pozwoli na podejmowanie skuteczniejszych działań w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.