Stanowisko naszego związku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych

Jak już informowaliśmy toczą się prace nad zmianą Ustawy o związkach zawodowych. Jesteśmy zainteresowani zmianami jakie proponuje się wprowadzić, dlatego też wysłaliśmy swoją opinię do Komisji Krajowej. Nasze uwagi znalazły odzwierciedlenie w stanowisku naszego związku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 marca 2016.

Zapraszamy do zapoznania się z nim w zakładce Opinie i Stanowiska.