Członkowie Zarządu Regionu Dolnośląskiego spotkali się 8 kwietnia br. w siedzibie związku

Członkowie Zarządu Regionu Dolnośląskiego spotkali się 8 kwietnia br. w siedzibie związku by omówić sprawy związane z bieżącą działalnością, jak również poczynić przygotowania do realizacji zadań w kolejnych miesiącach.

Drugą część posiedzenia wypełniło szkolenie, przeprowadzone przez przedstawicielki wrocławskiego oddziału ZUS. Panie Bogusława Balicka i Sylwia Szczerba mówiły na temat nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, świadczeń przedemerytalnych, emerytur pomostowych i oczywiście przypomniały zasady uzyskiwania prawa do emerytury zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami. Kompendium wiedzy na powyższe tematy zostało nam przekazane w formie prezentacji. Można się z nimi zapoznawać zakładce Druki.