Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Ponownie posiedzenie WRDS odbyło się 23 marca br., za pomocą komunikatora internetowego. Z biura WRDS WD otrzymaliśmy notatkę z tego spotkania sporządzoną przez p. Aldonę Andrulewicz. Treść notatki prezentujemy poniżej.

Nominacje nowych członków WRDS WD, podjęcie Uchwały nr 2/2021 r. Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w sprawie: wskazania kandydata na członka Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu oraz bieżąca informacja związana z Narodowym Programem Szczepień były tematami posiedzenia WRDS WD w dniu 23 marca 2021 r. Spotkanie prowadził przewodniczący Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie było prowadzone w systemie hybrydowym: członkowie Prezydium osobiście, członkowie Rady – zdalnie poprze komunikator internetowy ZOOM Clou Meeting.

Nowymi członkami Rady zostali:

  • Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź, reprezentująca Związek Pracodawców i Przedsiębiorców;
  • Marek Pasztetnik, Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy
    i Przedsiębiorcy, reprezentujący Federacją Przedsiębiorców Polskich;
  • Tomasz Chudobski, Federacja Przedsiębiorców Polskich;
  • Michał Kielan, Federacja Przedsiębiorców Polskich.

Przewodniczący Przybylski wręczył też osobiście nominacje z 14 maja 2020 r. – Kamilowi Woźniakowi i Wojciechowi Partyce – reprezentantom strony rządowej w Radzie.

Bieżącą sytuację związana z Narodowym Programem Szczepień przedstawił Kamil Woźniak, Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. szczepień. Małgorzata Nakraszewicz z Pracodawców Zdrowia zaapelowała o propagowanie informacji na temat bezpieczeństwa szczepionki Astra Zeneki, która wzbudza w części społeczeństwa obawy przed jej przyjęciem. Jej zdaniem w przyszłości może się nawet okazać, że to właśnie ona będzie miała szersze spectrum działania i da dłuższą odporność. Członkowie Rady zwracali także uwagę na niewłaściwą organizację programu szczepień, gdzie niejednokrotnie wyznaczane są punkty szczepień dla poszczególnych osób bardzo oddalone od miejsca zamieszkania. Zwracano też uwagę, iż w dużych punktach szczepień (np. w szpitalach) tworzą się ogromne kolejki i pacjenci w nich stojący nie zachowują reżimu sanitarnego.