Pielgrzymka Ludzi Pracy

Pod hasłem „My chcemy Boga!” 16 września br w Częstochowie na Jasnej Górze odbyła się 36. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. W tegorocznej Pielgrzymce Ludzi Pracy NSZZ „Solidarność”-80 wzięli udział przewodniczący Komisji Krajowej Marek Mnich z pocztem sztandarowym, przewodniczący Regionu Śląskiego Dariusz Czech z pocztem sztandarowym i delegacja Regionu Dolnośląskiego w składzie: przewodniczący Marian Radoła, Antoni Bludnik, Tadeusz Dołhań oraz poczet sztandarowy w składzie Wiesław Lesiewicz, Maciej Zielony, Jerzy Żuczkowski.

Zgodnie z tradycją , zapoczątkowaną w 1983r przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, w trzecią sobotę i niedzielę września ludzie pracy spotykają się co roku się na Jasnej Górze.Tegoroczna pielgrzymka jest podziękowaniem za 100-lat niepodległości Polski i przypomnieniem, że o niepodległość skutecznie upomnieli się w sierpniu 1980 r. właśnie ludzie świata pracy. Głównym punktem programu była niedzielna przedpołudniowa msza św. na jasnogórskich błoniach, której przewodniczył abp Józef Kupny. W tym roku w centralnej Mszy św. udział wzięło ponad 20 tys. osób.