List Zarządu POLREGIO Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Zarząd POLREGIO Przewozy Regionalne Sp. z o. o. wystosował list do sygnatariuszy układu zbiorowego pracy w tym członków NSZZ „Solidarność”-80.

Z treścią listu można się zapoznać tutaj…