Ostatnie w roku posiedzenie Zarządu Regionu

5 grudnia br. jak zawsze w grudniu odbywa się ostatnie w roku posiedzenie Zarządu Regionu. Przebieg tegorocznego zebrania nie odbiegał w swojej formie od tych z poprzednich lat. Przewodniczący w krótkim wystąpieniu podsumował mijający rok, a Przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej przedstawił uczestnikom zebrania protokół pokontrolny. Ostatnie w roku posiedzenie to także czas planowania działań na nadchodzący rok, stad też konieczność m. in. przyjęcia preliminarza wydatków na 2020 rok, czy ustalenie terminu zjazdu delegatów. Część roboczą tegorocznego posiedzenia zakończyło wręczenie odznaczeń związkowych, które otrzymali członkowie MOZ NSZZ „Solidarność”-80 przy KGHM Polska Miedź S.A. o/ Huta Miedzi „Głogów”. Srebrną odznakę NSZZ „Solidarność”-80 otrzymali: Zofia Mazur oraz Stanisław Bludnik.