Konferencja dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Legnicy

Wiceprzewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Oświaty Regionu Dolnośląskiego NSZZ ”Solidarność”-80, Radosława Ostrowska 29 sierpnia br. uczestniczyła w corocznej konferencji dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych organizowanej w Legnicy przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Podczas spotkania Pan Kurator Roman Kowalczyk zadeklarował, iż szkoły „mogą liczyć na otwartość, życzliwość i wsparcie” i zachęcał do zapraszania go do szkół. Zapowiedział także zmiany w strukturze organizacyjnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, która od stycznia 2018 r. ma być „prosta i efektywna”. Podczas wystąpienia podkreślał wagę edukacji patriotycznej dzieci i młodzieży. Wystosował też apel do dyrektorów „żeby świecili przykładem również poza pracą i w Internecie”.

Pan Kurator Roman Kowalczyk zwrócił uwagę na bardzo ważną kwestię, iż aż 29 organów prowadzących szkoły nie przekazało arkuszy do KO. Uznano, iż wynikało to z błędnej interpretacji przepisów o braku takiej konieczności przed 1 września 2017 r. W kwestiach dotyczących prawa organizacji związkowych do opiniowania arkuszy organizacyjnych istotna była uwaga, iż do ¾ przesłanych w maju arkuszy Kuratorium Oświaty zgłosiło zastrzeżenia – głównie dot. szkół ponadgimnazjalnych w zakresie kształcenia zawodowego.

Prawniczka KO przedstawiła zebranym wykaz aktualnych oraz planowanych zmian w prawie oświatowym. Informacje na ten temat, zgodnie z zapowiedzią Kuratora, zostaną umieszczone w formie prezentacji multimedialnej na stronach dolnośląskiego kuratorium. Zainteresowanych zapraszamy do lektury.