BARBÓRKA

Prezydium Zarządu
Regionu Dolnośląskiego
NSZZ „Solidarność” – 80