25 listopada – Dzień Kolejarza

Koleżanki i koledzy, pracownicy kolei!

Z okazji Waszego Święta składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Wam zdrowia, pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Niech Wasza patronka św. Katarzyna Aleksandryjska ma Was w swojej opiece.

Zarząd Regionu Dolnośląskiego
NSZZ „Solidarność” -80