Na obchody XXXIV rocznicy pacyfikacji Kopalni Wujek