Zostaliśmy zaproszeni na uroczystości rocznicowe poświęcone 25-leciu NSZZ „Solidarność”- 80

Główne obchody naszego jubileuszu odbędą sie w Szczecinie. Szczegóły w zaproszeniu wysłanym do nas przez Komisję Krajową. (tutaj)