Zmiany w Oświacie

Nowy rok przyniósł wiele zmian w Oświacie, dlatego też w zakładce Prawo zamieściliśmy aktualnie obowiązujące akty prawne:

  • Prawo Oświatowe – Ustawa z 14 grudnia 2016r
  • Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli z 17 marca 2017r.