Zmiany w Kodeksie Pracy

Z dniem 01 stycznia 2017 roku weszły w życie następujące zmiany Kodeksu Pracy:

  • odpowiedzialność materialna pracownika wynika tylko z podpisanej umowy,
  • wydłużenie okresów odwołania się od bezprawnego rozwiązania stosunku pracy przedłużono do 21 dni,
  • pracownik może zwrócić się z roszczeniem o świadectwo pracy i pracodawca musi je wydać w ciągu 7 dni,
  • pracodawcy zatrudniający powyżej 50 osób mają obowiązek tworzenia regulaminu pracy, w sytuacji zatrudniania od 20 do 50 osób, pracodawca też będzie musiał tworzyć regulamin, jeśli będą o to wnioskować działające w zakładzie związki zawodowe. W przypadku tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych też będzie obowiązywać powyższa zasada.