Zmiany w Kodeksie Pracy

Otrzymaliśmy z Forum Związków Zawodowych zaktualizowane uwagi oraz propozycje zapisów FZZ do ustawy o związkach zawodowych.
W treści zaznaczono różnice w aktualnych regulacjach. Na obecnym etapie ustawę o związkach zawodowych skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 9 listopada) Materiał do przeczytania w zakładce Opinie i Stanowiska.