Zebranie Delegatów Krajowego Sekretariatu Kolejarzy

Otrzymaliśmy informację, że 7 listopada br. w Teresinie Niepokalanów odbyło się Sprawozdawcze Zebranie Delegatów Krajowego Sekretariatu Kolejarzy NSZZ „Solidarność”-80.
W skład Prezydium Sprawozdawczego Zebrania Delegatów KSK wybrano:

Wrzaszcz Ryszard – przewodniczący obrad
Józefowski Juliusz – wiceprzewodniczący obrad
Białas Wojciech – wiceprzewodniczący obrad
Renata Idaszak – protokolant

Region Dolnośląski reprezentowali:

  • Marian Radoła – MOZ Nr 4 NSZZ „Solidarność”-80 PKP CARGO S.A. Wrocław
  • Wiesław Lesiewicz – MOZ Nr 1 NSZZ „Solidarność”-80 PKP Energetyka S.A. Wrocław
  • Maciej Zielony – MOZ Nr 1 NSZZ „Solidarność”-80 PKP Energetyka S.A. Wrocław
  • Tomasz Łopatka – MOZ Nr 1 NSZZ „Solidarność”-80 PKP Energetyka S.A. Wrocław
  • Jan Cieślarczyk – MOZ Nr 8 NSZZ „Solidarność”-80 CARGOTABOR S.A. Czerwieńsk
  • Wojciech Białas – MOZ Nr 8 NSZZ „Solidarność”-80 CARGOTABOR S.A. Czerwieńsk

Uczestnicy zebrania wysłuchali sprawozdania: Rady KSK, które referował przewodniczący KSK Ryszard Wrzaszcz oraz Komisji Rewizyjnej, które przedstawiła przewodnicząca KR Krystyna Mazurkiewicz. Po dyskusji nad sprawozdaniami w wyniku przeprowadzonego głosowania udzielono absolutorium.

Po zakończeniu obrad zebrała się Rada Krajowego Sekretariatu Kolejarzy NSZZ”Solidarność”-80. Głównym celem posiedzenia było przyjęcie w skład Rady KSK nowego członka, którym został wybrany jednogłośnie kol. Tadeusz Dołhań reprezentujący PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu.