Zaproszenie od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Tradycyjnie już Dolnośląski Kurator Oświaty zaprosił nas na uroczystości z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
Szczegóły w zakładce zaprosili nas