XXXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

Po raz kolejny nasz  związek wziął udział Pielgrzymce Ludzi Pracy. W Jasnogórskiej pielgrzymce uczestniczyła reprezentacja naszego Związku.  Komisję Krajową reprezentował Przewodniczący Komisji Krajowej Marek Mnich z pocztem sztandarowym, a Region Śląski reprezentowany był przez Przewodniczącego Regionu Dariusza Czech, który również przybył z pocztem sztandarowym. Nasz region reprezentowali Przewodniczący Marian Radoła oraz Maciej Świerczek, którym towarzyszył  poczet sztandarowy w składzie: Tadeusz Dołhań, Małgorzata Sołtys, Mieczysław Hamik. W pielgrzymce bierze udział kilkadziesiąt tysięcy wiernych w tym również przedstawiciele rodziny bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, który jest patronem pielgrzymki.  Po raz pierwszy w historii, w tych uroczystościach wziął udział Premier RP, Mateusz Morawiecki