Wyjazdowe posiedzenie Zarządu

W Wałbrzychu, w siedzibie naszej organizacji działającej w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Viktoria”, 27 stycznia br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu z udziałem Przewodniczącego Komisji Krajowej Marka Mnicha. Tradycyjnie już na pierwszym posiedzeniu Zarządu w nowym roku omawiane są przede wszystkim dwa tematy. Pierwszy to podsumowane starego roku, w którym wiele z ubiegłorocznych działań podporządkowanych było obchodom 25-lecia naszej organizacji. Drugi temat oczywiście dotyczy już nowego roku, w którym dominującym wydarzeniem będą wybory władz regionu na kadencję 2017-2021.

Przewodniczący Moz nr 2 WZK „Viktoria” Marek Niemiec przygotował dla członków zarządu małą niespodziankę. Było nią zwiedzanie koksowni, która należy do najstarszych zakładów koksochemicznych w kraju. Zakłady te mają bogatą, bo przeszło stuletnią, historię. Należy jednak pamiętać, że jest to zakład o supernowoczesnej linii technologicznej, która, jak podkreślali nasi przewodnicy, spełnia wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Zakład ten jest jednym z czołowych światowych producentów koksu odlewniczego.

Trzecia część wałbrzyskiej wizyty odbyła się w sali NOT, gdzie medalami upamiętniającymi jubileusz 25-lecia NSZZ „Solidarność”-80 uhonorowano wałbrzyskich związkowców. Uroczystość ta miała bardzo podniosły charakter. Po wprowadzeniu sztandaru NSZZ „Solidarność”-80 Regionu Dolnośląskiego i odśpiewaniu hymnu państwowego dyplomy i medale wręczane były przez Przewodniczących: Komisji Krajowej – Marka Mnicha oraz Zarządu Regionu Dolnośląskiego – Mariana Radołę.

Relacja fotograficzna do obejrzenia w Galerii