Wręczenie brązowych odznak NSZZ „Solidarność”-80

Jest nam niezmiernie miło poinformować o uroczystości, która odbyła się 22.04.br w siedzibie Zarządu Regionu Dolnośląskiego. Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”-80 z LO nr II we Wrocławiu za swoją działalność zostali uhonorowani brązowymi odznakami NSZZ „Solidarność”-80. Odznaczenia i dyplomy z rąk Przewodniczącego Regionu Dolnośląskiego otrzymały: Aniela Hołodniak, Maria Babuśka, Anna Podolak.

Niestety ze względu na obowiązujące reżimy związane z pandemią uroczystość ta miała bardzo skromny przebieg.