W przededniu Jubileuszu

W przededniu mającej się odbyć 9 grudnia uroczystej akademii zorganizowanej z okazji jubileuszu 25-lecia NSZZ „Solidarność”–80 delegacja naszego związku wraz z Przewodniczącym Marianem Radołą złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą Solidarności przy ul. Grabiszyńskiej.