Utworzenie zespołu ds. rynku pracy, edukacji i kształcenia ustawicznego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Utworzony został zespół ds. rynku pracy, edukacji i kształcenia ustawicznego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, w skład którego weszła Radosława Ostrowska, członek naszego Zarządu.