Tryb udzielania i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej.

Ponownie otrzymujemy zapytania od członków w sprawie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie kadencji. Przypominamy tylko kilka elementów.

Zarząd danej organizacji musi złożyć wniosek w tej sprawie co najmniej 14 dni przed dniem od którego ma rozpocząć się okres zwolnienia. Wniosek musi zawierać m. in. kogo dotyczy, uzasadnienie, wskazanie czy zwolnienie od pracy ma być udzielone z zachowaniem prawa do wynagrodzenia itd.

Pracodawca ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku. Szczegóły znajdują się w Rozporządzeniu Rady Ministrów (DZ. U. z dn. 12 grudnia 2018r. poz. 2323)

Treść rozporządzenia tutaj…