Stanowisko Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków

w sprawie pomijania roli Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych w procesie łączenia PKN ORLEN, PGNiG oraz LOTOS-u.

W dniu 15-go grudnia 2021 r. przedstawiciele Zarządów PKN Orlen, Lotosu i PGNiG oraz NSZZ „Solidarność” w obecności i pod patronatem przedstawicieli Rządu RP podpisali umowę społeczną, związaną z konsolidacją tych trzech Grup Kapitałowych.
Niestety o tych rokowaniach nie zostały powiadomione pozostałe centrale związkowe: Forum Związków Zawodowych oraz Ogólnopolski Porozumienie Związków Zawodowych. Stąd Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków wystosowało pismo do pana Jacka Sasina,Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych.

pełny tekst do pobrania tutaj