Stanowisko NSZZ „Solidarność”-80 dotyczące zapisów w Statucie Forum

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”- 80 przekazała Zarządowi Głównemu i Prezydium FZZ swoje stanowisko dotyczące zapisów w Statucie Forum. Pełny tekst znajduje się z zakładce Opinie i Stanowiska.