Posiedzenie Zarządu Regionu połączone ze szkoleniem

W posiedzeniu Zarządu Regionu,które odbyło się 15 lutego br., uczestniczyli również członkowie zrzeszonych w regionie organizacji, czekający na mające się odbyć szkolenie dotyczące istotnych zmian w ustawie o związkach zawodowych oraz RODO.

Przewodniczący Regionu podsumował miniony rok, przedstawił sprawozdanie finansowe (zestawienie sald i obrotów) za okres sprawozdawczy tj. od 01.01.2018r do 31.12.2018r. Następnie przedstawił aktualne informacje dotyczące naszej organizacji, działania Komisji Krajowej jak również Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych.

Po omówieniu aktualnych spraw, uczestnicy zebrania, przede wszystkim uczestnicy mającego się odbyć szkolenia, wzięli udział w dyskusji dotyczącej pracy naszej organizacji. Po zakończeniu obrad rozpoczęło się szkolenie przygotowane przez Ogólnopolską Szkołę Prawną z Gliwic dotyczące wprowadzonych w ostatnich latach zmian do Ustawy o związkach zawodowych, Kodeksu Pracy a także tematu ochrony danych- RODO.

Do istotnych zmian, jakie wprowadzone zostały w ostatnich latach należą te dotyczące reprezentatywności organizacji związkowej. Zmieniono zasady, wyznaczono nowe progi.