Posiedzenie Prezydium Zarządu Regionu

10 stycznia br. odbyło się pierwsze w nowym roku wspólne posiedzenie Prezydium Zarządu Regionu Dolnośląskiego oraz Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Członkowie Prezydium podsumowali udział naszych przedstawicieli w uroczystych obchodach rocznicowych na terenie kraju w minionym roku, udział członków w różnych posiedzeniach m. in. Komisji Krajowej, Forum Związków Zawodowych, WKDS. Przygotowano projekt kalendarium na rok bieżący wraz z preliminarzem wydatków.

Prezydium ustaliło że posiedzenia Zarządu Regionu Dolnośląskiego odbędzie się 28 lutego br. o godz. 9:30. Miejsce posiedzenia zostanie podane delegatom po dokonaniu rezerwacji Sali. Natomiast Zjazd Delegatów Regionu Dolnośląskiego odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2020r.