Popieramy protestujących nauczycieli.

Chaos, zamieszanie, brak rzetelnych informacji to efekt niezbyt udanej reformy oświatowej, za którą w całości odpowiada minister Anna Zalewska. Sytuacja w szkolnictwie ulega z każdym dniem pogorszeniu. Uczniowie kończący podstawówki i gimnazja narażeni zostali na olbrzymi stres. Do tego nauczyciele, odpowiedzialni za kształtowanie przyszłego społeczeństwa, wynagradzani są poniżej jakichkolwiek standardów. Nie wróży to nic dobrego. Lata temu Jan Zamoyski napisał : „Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie.” Mając to na uwadze stoimy murem za nauczycielami! Forum Związków Zawodowych do którego przynależymy, od stycznia oficjalnie wspiera nauczycieli i organizacje zaangażowane w naprawę polskiej szkoły Chcemy by szkoła była miejscem, gdzie nasze dzieci, młodzież zdobywać będą odpowiednie wykształcenie, rozwijać będą swoje zainteresowania pod okiem pedagogów, którzy z pasją będą wykonywać swój zawód, którzy nie będą musieli walczyć o godną płacę. Tylko wówczas można będzie ze spokojem patrzeć na przyszłość kraju. Niestety brak dialogu miedzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a nauczycielskimi związkami zawodowymi nie poprawi obecnej sytuacji.