Podziękowania dla pracowników odchodzących na emeryturę.

Dzisiaj w siedzibie Związku odbyła się miła uroczystość. Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” – 80 Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu Bogusław Wytrykus, w obecności Przewodniczącego Regionu Mariana Radoły, podziękował swoim członkom, którzy zakończyli swoją pracę zawodową i przeszli na emeryturę, za ich długoletnią, pełną zaangażowania pracę na rzecz Związku. Podziękowania otrzymali: Barbara Liebersbach, Arkadiusz Wroński, Leszek Juszczak oraz Jerzy Żuczkowski. Dodatkowo Leszek Juszczak i Jerzy Żuczkowski zostali uhonorowani pamiątkowymi tabliczkami za aktywny udział w pracach Rady Pracowników Wrocławskiego Pogotowia Ratunkowego.

od lewej: Bogusław Wytrykus, Jerzy Żuczkowski, Barbara Liebersbach, Leszek Juszczak, Marian Radoła