Pismo Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych

Dorota Gardias skierowała zapytanie w sprawie organizowania zebrań i spotkań związkowych w świetle wprowadzonych ograniczeń w związku z pandemią.

Treść pisma tutaj…