Obchody strajków sierpniowych

W dniu 29.08.2022 r. w Świnoujściu odbyły się uroczystości przy tablicy upamiętniającej XX rocznicę strajków sierpniowych 1980 roku w Świnoujściu – Wybrzeże Władysława IV, a 30.08.2022 r. w Szczecinie dalsze uroczystości odbyły się pod pomnikiem „O Godność Człowieka” i przy bramie głównej Stoczni Szczecińskiej

Delegacji Regionu Dolnośląskiego NSZZ „Solidarność”-80 przewodniczył Przewodniczący Regionu Kol. Marian Radoła. Poczet sztandarowy reprezentowali: Wiesław Lesiewicz (chorążego pocztu sztandarowego), Krzysztof Streit i Maciej Zielony. Obecni byli także przedstawiciele Komisji Zakładowej Nr 22 Romuald Jewuła i Justyna Jankowska reprezentujący Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Pod tablicą upamiętniającą strajki sierpniowe w Świnoujściu jak również pod szczecińskim pomnikiem nasza delegacja złożyła wiązanki kwiatów. Główne uroczystości odbyły się przy bramie głównej Stoczni Szczecińskiej. Na zakończenie uroczystości wszystkie delegacje NSZZ „Solidarność”-80 złożyły wiązanki pod tablicą upamiętniającą ofiary „GRUDNIA 70”.